Usługi bezgotówkowe

CENNIK / USŁUGI BEZGOTÓWKOWE

Cennik ważny od 1 listopada 2020

Numer opłaty

Podstawowe usługi finansowe

Opłata

 - Rejestracja i prowadzenie konta płatniczego klienta (KPK)
a. założenie konta płatniczego
   i. osobiście BEZ OPŁAT
   ii. na odległość BEZ OPŁAT (od 28.1.2021)
b. prowadzenie konta płatniczego klienta BEZ OPŁAT
c. automatyczne rozliczenie salda KPK € 24
1

 

 

 

Przelew na ZKB / Płatność z przewalutowaniem / Waluta dysp. <> Waluta wysyłana
a. płatność typu 4Free o wartościnad € 400,- BEZ OPŁAT
b. płatność typu 4Free o wartoścido € 400,- BEZ OPŁAT
c. płatność typu SHA o wartościnad € 4 000,- BEZ OPŁAT
d. płatność typu SHA o wartoścido € 4 000,- € 4
e. płatność typu OUR o wartościnad € 4 000,- € 24
f. płatność typu OUR o wartoścido € 4 000,- Opłata 1.d. + € 24
g. przelew ekspresowy (przyjmujemy do godz. 9,h. 00) Dopłata: € 44
h. płatność typu SEPA BEZ OPŁAT
2 Przelew na ZKB / Płatność bez przewalutowania / Waluta dysp. = Waluta wysyłana
a. płatność typu 4Free 0,4%  min. € 1 -  max. € 24
b. płatność typu SHA 0,4%  min. € 4 -  max. € 24
c. płatność typu OUR Opłata 2.b. + € 24
d. przelew ekspresowy (przyjmujemy do godz. 9.00) Dopłata: € 44
3 Przelew na KPK / Płatność z przewalutowaniem / Waluta dysp. <> Waluta wysyłana
a. przelew na własne KPK BEZ OPŁAT
b. przelew na obce KPK BEZ OPŁAT
4 Przelew na KPK / Płatność bez przewalutowania / Waluta dysp. = Waluta wysyłana
a. przelew na własne KPK BEZ OPŁAT
b. przelew na obce KPK BEZ OPŁAT

 

  • Jeżeli Klient w zleceniu płatności określi kwotę, jaka ma być odesłana z jego rachunku w walucie przed wymianą, wówczas opłata nr 1 zostanie obliczona w walucie wysyłanej (po wymianie). 
  • Jeżeli Klient w zleceniu płatności określi kwotę, jaka ma być odesłana z jego rachunku w walucie po wymianie, wówczas opłata nr 1 zostanie obliczona w walucie dyspozycyjnej (przed wymianą).

 

Numer_opłaty

Dodatkowe usługi finansowe

__________Opłata__________

5 Przypisanie na KPK płatności nieoznaczonej właściwym identyfikatorem € 4
6 Błędne zlecenie płatności € 44
7 Nieuzasadniona reklamacja* € 44
8 Anulowanie potwierdzonego zlecenia płatniczego
z przewalutowaniem (PZP)

4% zamów. kwoty, min. € 4,-

bez przewalutowania (PBP) BEZ OPŁAT
9 Potwierdzenie banku o zrealizowaniu płatności € 24
10 Prześledzenie płatności na prośbę Klienta € 44

 

Opłatami za dodatkowe usługi finansowe zostanie Klient obciążony w przypadku, gdy nie spełni swoich obowiązków zapisanych w Ogólnych Warunkach Handlowych, zwłaszcza:

  • w przypadku płatności na rachunek określony przez Usługodawcę nie wpisze właściwego identyfikatora płatności (opłata nr 5),
  • zleci błędnie Usługodawcy nakaz do wysłania płatności ze swego rachunku płatniczego (opłata nr 6),
  • bezpodstawnie reklamuje złą realizację swego nakazu płatniczego (opłata nr 7 - *dla osób fizycznych typu konsument opłata nr 7 nie ma zastosowania) 
  • odwołuje nakaz płatniczy, który był przez niego autoryzowany a przez Usługodawcę przyjęty albo nie złoży na swym KPK najpóźniej w dniu płatności autoryzowanego nakazu płatniczego dostateczną ilość środków niezbędnych do realizacji płatności i zapłacenia opłat obliczonych zgodnie z obowiązującym cennikiem (opłata nr 8).

W tych przypadkach Usługodawca nie gwarantuje przelania zleconej płatności na rachunek odbiorcy w ustawowym terminie i zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. O każdym takim naruszeniu i naliczeniu opłaty zostanie Klient poinformowany drogą elektroniczną.

 


Usługodawca jest upoważniony do wprowadzania jednostronnych zmian Cenniku, zwłaszcza w odniesieniu do nowo wprowadzonych usług lub zmian w sposobie ich świadczenia. Usługodawca w takim razie zwróci Klientowi uwagę na zmianę Cennika na stronach internetowych i przesłaniem nowego brzmienia Cennika z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy przed nabyciem jego ważności. Poprawki błędów nie są uważane za zmiany. Klient jest zobowiązany zaznajomić się z nowym brzmieniem Cennika.

Abychom zajistili maximální pohodlí při používání našich webových stránek, používáme soubory cookie. Používání webových stránek beze změny nastavení souborů cookie znamená, že budou uloženy. Uživatel může nezávisle změnit nastavení cookies ve svém webovém prohlížeči.