BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

JAK ZAČÍT?

Využívání služeb FORTISSIMO se řídí Rámcovou smlouvou. Tu je možno uzavřít jedním ze dvou způsobů:

 

Na dálku – přes internet

 • Vyplní a odešle registraci, čímž založí svůj uživatelský Profil u FORTISSIMO.
  • přes internetové bankovnictví ePay24
  • přes mobilní aplikaci FortiPay
 • Uzavře s FORTISSIMO Rámcovou smlouvu (vytiskne ji ze svého uživatelského Profilu, podepíše, odešle její sken na adresu evidence@devizy.cz).
 • Prokáže svoji totožnost tím, že:
  • Odešle autorizační platbu z účtu vedeného na jméno klienta, který bude nahlášen při registraci – platební instrukce najde v uživatelském Profilu (viz bod č.5: Platební příkaz).
  • zašle na adresu evidence@devizy.cz oboustrannou kopii dvou svých průkazů totožnosti (občanský průkaz + cestovní pas / řidičský průkaz / povolení k trvalému pobytu),
  • kopii dokumentu potvrzujícího existenci bankovního účtu vedeného na jeho jméno u pobočky banky se sídlem na území státu Evropské unie,
  • v případě registrování právnické osoby kopii dokumentu potvrzujícího existenci právnické osoby (výpis z Obchodního rejstříku).
 • Po úspěšném dokončení procesu registrace obdrží na zaregistrovaný e-mail informaci o aktivaci služeb spolu se skenem Rámcové smlouvy podepsané oběma stranami.

 

Osobně – v sídle společnosti

 • Předloží požadované identifikační doklady.
 • Uzavře na místě Rámcovou smlouvu.
 • Autorizační platba není vyžadována.

 

Pozor! Registrovaný klient automaticky požívá výhod držitele „Karty stálého zákazníka“ při využívání našich hotovostních služeb.

Abychom zajistili maximální pohodlí při používání našich webových stránek, používáme soubory cookie. Používání webových stránek beze změny nastavení souborů cookie znamená, že budou uloženy. Uživatel může nezávisle změnit nastavení cookies ve svém webovém prohlížeči.