INFORMÁCIE

O NÁS

 

Naša história

 •     1995: založenie spoločnosti
 •     1996: začatie poskytovania zmenárenských služieb
 •     1998: získanie devízovej licencie ČNB k obchodu s devízovými hodnotami a poskytovania platobných služieb
 •     2001: sprostredkovanie investovania na menovom trhu Forex - 4ex.cz
 •     2011: získanie licencie platobnej inštitúcie, uvedenie do prevádzky internetového platobného systému ePay24
 •     2012: poskytovanie hotovostných transakcií nad platobnými účtami v sieti vlastných zmenární
 •     2013: sprevádzkovanie služby "Platba zloženiek a SIPO" v sieti vlastných zmenární
 •     2014: sprevádzkovanie služby "Platba zloženiek a SIPO" cez zmluvných partnerov
 •     2020: sprevádzkovanie mobilné aplikácie FortiPay pre iOS a Android

 
Našimi klientmi sú

 •     Súkromné ​​osoby
 •     Podnikatelia, živnostníci
 •     Malé a stredné podniky
 •     Neziskové organizácie

 
Náš cieľ

 •     Ponúknuť klientovi úspory v jeho zahraničnom platobnom styku a to formou bezplatného multimenového platobného účtu.
 •     Ponúknuť profesionálne poskytovanú službu, ktorú si klienti obľúbia.
 •     Poskytnúť klientovi ľahko dostupný, prehľadný a bezpečný platobný prostriedok na zabezpečenie jeho odchádzajúcich i prichádzajúcich cudzomenových platieb.
 •     Splniť klientovi jeho individuálne požiadavky a potreby.
 •     Rozširovať svoje služby a plniť stále náročnejšie požiadavky klientov.

 
Naše zameranie

 •     Špecializujeme sa na cezhraničný platobný styk v stredoeurópskom regióne - najmä do Poľska a Česka.
 •     Zaistíme všetok zahraničný platobný styk v menách dostupných na platobnom účte klienta.
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.