INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Ochrana osobných údajov

Pri registrácii oznamuje Klient / Užívateľ Poskytovateľovi svoje údaje, ktoré majú povahu osobných údajov. Poskytovateľ tieto údaje vyžaduje podľa platných zákonov Českej republiky, a preto s takto získanými údajmi tiež nakladá v súlade s týmito zákonmi (zákon č. 101/2000 Sb.ČR). Vaše osobné údaje sú teda zhromažďované, spracovávané a ukladané jedine za účelom naplnenia našich povinností stanovených zákonom v súvislosti s poskytovaním Vami objednaných platobných služieb.

Zhromažďovanie a výmena informácií prebieha cez zabezpečený server s použitím technológie SSL a certifikátu sa 128 bitovým šifrovaním Thawte. Server zhromažďujúci dáta je chránený účinnou bránou Firewall. Vaše údaje sú teda dostatočne chránené proti odcudzeniu alebo zneužitiu.

Pre zabezpečenie našej vzájomnej komunikácie je potrebné, aby najmä kontaktné informácie (e-mail, telefón) boli aktuálne. Preto Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme udržiavali tieto údaje vo svojom užívateľskom profile aktuálne. Zmenu je možné vykonať po prihlásení priamo na stránke Profil. V prípade, že sa rozhodnete prestať využívať naše služby, deaktivujte svoj Profil zamietnutím svojho súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Majte láskavo na pamäti, že zo zákonných dôvodov nemôžeme úplne vymazať všetky zapísané informácie.

Používateľ je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje k službám ePay24 a FortiPay, ako aj svoj mobilný telefón pred zneužitím, odcudzením alebo neautorizovaným použitím tretími osobami a nesie plnú zodpovednosť za ich prípadné zneužitie a to do momentu, kedy Poskytovateľovi nahlási jeho stratu, odcudzenie alebo neautorizované použitie tretími osobami. Zodpovednosť v tom prípade nesie za celú takto vzniknutú stratu.

Poskytovateľ musí používanie personalizovaného platobného prostriedku Klienta zablokovať, len čo mu bude Klientom písomne ​​nahlásená jeho strata, odcudzenie či podozrenie na neautorizované použitie. Od momentu nahlásenia straty, odcudzenia alebo neautorizovaného použitia personalizovaných ochranných prvkov nesie plnú zodpovednosť za ich zneužitie Poskytovateľ.

Majte na pamäti, že my od Klienta nikdy nepožadujeme oznámení jeho hesla. Nepodľahnite preto, prosím, falošným výzvam o zaslanie mena a hesla kvôli domnelej verifikácii. Ak zabudnete svoje heslo, použite našu procedúru obnovenia hesla.

Ak máte otázky k nami aplikovaným zásadám Ochrany osobných údajov, oznámte ich na e-mail info@devizy.cz.

Na stiahnutie tu. (ČJ)

 

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.