INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Ochrana vkladov


Ochrana peňažných prostriedkov zverených FPI

Peňažné prostriedky, ktoré sú FORTISSIMO - Platobné inštitúcii (FPI) zverené na vykonanie platobnej transakcie, sú držané oddelene od vlastných finančných prostriedkov platobnej inštitúcie a od peňažných prostriedkov iných osôb s výnimkou peňažných prostriedkov klientov. Peňažné prostriedky klientov sú platobnou inštitúciou držané na samostatných bankových účtoch. Peňažné prostriedky klientov nie sú súčasťou majetkovej podstaty platobnej inštitúcie v úpadku. Ak bolo by vydané rozhodnutie o úpadku FPI, je zvláštny insolvenčný správca povinný vydať peňažné prostriedky, ktoré boli platobnej inštitúcii zverené na účely platobnej transakcie, klientom.

 
Ochrana klientskeho majetku pre prípad úpadku banky vedúci samostatný účet platobnej inštitúcie

Peňažné prostriedky klientov evidované na samostatnom účte FPI predstavujú podľa § 41f zákona č. 21/1992 Zb ČR O bankách pohľadávku z vkladu so zvláštnym režimom. FPI splnila svoju zákonnú povinnosť podľa § 41f ods. 2 zákona o bankách a tuzemským bankám, kde má vedené platobné účty písomne ​​oznámila, že na samostatných účtoch sú evidované peňažné prostriedky predstavujúce pohľadávku viacerých osôb. V prípade bankrotu banky sa náhrada za pohľadávku z vkladu so zvláštnym režimom poskytne klientom platobnej inštitúcie v rovnakej výške, v akej by sa poskytla v prípade, že by každý z klientov mal peňažné prostriedky evidované na vlastnom účte. Každý klient FPI tak v prípade úpadku banky, kde je vedený samostatný účet FPI, dostane plnenie z Fondu ochrany vkladov vo výške finančných prostriedkov evidovaných na samostatnom platobnom účte, maximálne však do sumy 100.000 eur.

 

Na stiahnutie tu.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.