PLATOBNÉ SLUŽBY

CENÍK / BEZHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

 

Platný od 1.11.2020     

BEZHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

služby pre držiteĺov platobného účtu

 Číslo poplatku 

Názov služby

Poplatok

-    Registrácia a vedenie platobného účtu klienta (PUK)  
   a. založenie platobného účtu ZDARMA
   b. vedenie platobného účtu ZDARMA
   c. automatické vysporiadanie zostatku na PUK € 24
1    Platba na EBU / Platobný príkaz s konverziou / Disp. měna <> Odesílaná měna
   a. platba typu 4Free v hodnotě nad € 400,- ZDARMA
   b. platba typu 4Free v hodnotě do € 400,- ZDARMA
   c. platba typu SHA v hodnotě nad € 4 000,- ZDARMA
   d. platba typu SHA v hodnotě do € 4 000,- € 4
   e. platba typu OUR v hodnotě nad € 4 000,- € 24
   f. platba typu OUR v hodnotě do € 4 000,- Poplatek 1.d. + € 24
   g. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) Příplatek € 44
   h. platba typu SEPA ZDARMA
2    Platba na EBU / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna
   a. platba typu 4Free 0,4% min. € 1 – max. € 24
   b. platba typu SHA 0,4% min. € 4 – max. € 24
   c. platba typu OUR Poplatek 2.b. + € 24
   d. urgentní platba (nutno zadat do 9,00 hod.) Příplatek € 44
3    Platba na PUK / Platební příkaz s konverzí /Disp. měna <> Odesílaná měna
   a. platba na vlastní PUK ZDARMA
   b. platba na cizí PUK ZDARMA
4    Platba na PUK / Platební příkaz bez konverze / Disp. měna = Odesílaná měna
   a. platba na vlastní PUK ZDARMA
   b. platba na cizí PUK ZDARMA
5    Připsání na účet chybně označené platby  € 4
6    Chybné zadání příkazu k platbě € 44
7    Neoprávněná reklamace * € 44
8    Storno potvrzeného příkazu k platbě
   s konverzí měn (PPK) 4% z částky, min. € 4
   bez konverze měn (PBK) ZDARMA
9    Potvrzení banky o provedení platby € 24
10    Prošetření platby na žádost klienta € 44
 • Poplatky č.1 až č.4 jsou klientovi vyčísleny před odesláním platebního příkazu.
  • Pokud Klient v příkazu k platbě specifikuje sumu, která má být odepsána z jeho účtu v měně před konverzí, bude poplatek č. 2 vyčíslen v odesílané měně (po konverzi).
  • Pokud Klient v příkazu k platbě specifikuje sumu, která má být odepsána z jeho účtu v měně po konverzi, bude poplatek č. 2 vyčíslen v disponibilní měně (před konverzí).
 • Poplatky č.5 až č.10 jsou klientovi účtovány v případě, že klient poruší svoje povinnosti zakotvené ve Všeobecných obchodních podmínkách, a to zejména:
  • u platby na platební účet neuvede správný identifikátor platby (poplatek č. 5);
  • zadá chybný příkaz k odepsání platby ze svého platebního účtu (poplatek č. 6);
  • reklamuje neoprávněně špatné provedení svého platebního příkazu (poplatek č. 7) - * pro fyzické osoby nepodnikající, resp. spotřebitele, není poplatek č.7 uplatňován;
  • stornuje platební zadaný nebo nesloží na svém účtu nejpozději v den splatnosti zadaného platebního příkazu dostatek finančních prostředků na provedení platby i úhradu poplatků vyčíslených dle platného ceníku (poplatek č. 8);
  • nebo zažádá o provedení dodatečných služeb (poplatky č.9 a č.10);
  • v těchto případech FPI neručí za připsání zadané platby na účet příjemce v zákonem stanovené lhůtě a vyhrazuje si právo účtování poplatku dle platného ceníku. O každém takovém porušení a naúčtování poplatku bude Klient informován zasláním zprávy elektronickou cestou.

 

HOTOVOSTNÍ SLUŽBY

pro držitele platebního účtu (poskytované ve směnárnách FORTISSIMO)

_Číslo_poplatku_

Název služby

Poplatek

11    Vklad hotovosti na účet
   a. v CZK na vlastní účet podlimitní ZDARMA
   b. v CZK na vlastní účet nadlimitní 0,1%
   c. v CZK na cizí účet podlimitní ZDARMA
   d. v CZK na cizí účet nadlimitní 0,1%
   e. v cizí měně na vlastní účet podlimitní ZDARMA
   f. v cizí měně na vlastní účet nadlimitní 0,1%
   g. v cizí měně na cizí účet podlimitní ZDARMA
   h. v cizí měně na cizí účet nadlimitní 0,1%
   Limit = ekvivalent € 1.000
12    Výběr hotovosti z účtu
   a. v CZK podlimitní ZDARMA
   b. v CZK nadlimitní 0,1%
   c. v cizí měně podlimitní 0,5%
   d. v cizí měně nadlimitní 0,5%
   Limit = ekvivalent € 1.000. Nadlimitní výběry nutno hlásit den předem.
13

   Zaslání hotovosti poštou – cenné psaní do vl. rukou (jen do ČR s limitem do 150 tis. CZK) 

   Poštovné (zahrnuje pojištění zásilky v plném rozsahu) 0,25% min. € 5
 • Poplatek č.11 je účtován k tíži platebního účtu, na který je vklad prováděn.
 • Poplatek č.12 je účtován k tíži platebního účtu, ze kterého je výběr prováděn.
 • Poplatek č.13 je vybírán dobírkou v přepočtu na českou měnu.

Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Poskytovatel v takovém případě Klienta upozorní na změnu Ceníku na internetových stránkách a zasláním nového znění Ceníku na e-mailovou adresu Klienta, v předstihu alespoň 2 měsíců před nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním Ceníku seznámit.

Ceník služeb k platebnímu účtu - ke stažení ZDE.


 

PLATEBNÍ SLUŽBY

poskytované ve směnárnách FORTISSIMO bez založení účtu

_Číslo_poplatku_ Název služby Poplatek
14    a. složenka (typu A, hotovost - účet), faktura a jiné platby v CZK 
   – částka od 1 CZK do 5.000 CZK 39,- CZK
   – částka od 5.001 CZK do 50.000 CZK 49,- CZK
   – částka od 50.001 CZK a více 59,- CZK
   b.složenka (typu A) / s převodem na účet České národní banky (kód banky 0710 - platba daní, cel, poplatků státní správě)
   – částka od 1 CZK do 5.000 CZK 29,- CZK
   – částka od 5.001 CZK do 50.000 CZK 39,- CZK
   – částka od 50.001 CZK a více 49,- CZK
   c. platba SIPO - přijímáme pouze do 25. dne v měsíci
   – Nezávisle na výši částky 25,- CZK

Ceník platný od 1.4.2021

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.